#ZWROT

 
  1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru w ciągu 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez kupującego).

  2. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową kupna-sprzedaży rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

  3. Reklamacja może być złożona za pomocą poczty e-mail na adres: info@speedapp.pl.

  4. W odpowiedzi na zgłoszenie reklamacji na powyższy adres e-mail, klient otrzyma Formularz Reklamacyjny, który wypełniony należy na własny koszt wysłać wraz z reklamowanym produktem na adres podany w formularzu.

  5. Kupujący może żądać naprawy lub wymiany towaru na nowy, chyba że wymiana jest niemożliwa lub wymaga nadmiarowych kosztów.

  6. Jeżeli kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

  7. Kupujący traci uprawnienia z tytułu niezgodności lub wadliwości towaru, jeżeli używał towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem, zwłaszcza jeśli nie stosował się do wskazówek dotyczących sposobu prania i pielęgnacji, znajdujących się w opisie lub metkach każdego produktu.

  1. Sklep udziela na każdy zakupiony towar trzymiesięcznej gwarancji. W przypadku, gdyby okazało się, że towar jest wadliwy, sklep na podstawie gwarancji wymieni towar na wolny od wad lub zwróci pieniądze, gdy będzie to niemożliwe.

  2. Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem.

         Pobierz formularz zwrotu/wymiany: KLIK

Proudly powered by Wpopal.com